logo

Swedish Phytogeographical Society

logo

Meetings

The society hosts two meetings each year, the annual meeting, usually in March, and the autumn meeting around November. Both occasions start with a formal meeting where the members are updated on the recent activities of the society, discuss changes and upcoming publications. When the formal meeting has been declared closed, an invited guest speaker gives a speech followed by an informal dinner.

Upcoming planned meetings:


Past meetings and guest speakers:


9 April 2019 Jillian Pelto, University of Maine. Outreaching in Science using Art.

8 November, 2018, 17.00. Annika Hofgaard, Norwegian Institute for Nature Research (NINA), Trondheim. Treeline ecotone dynamics: causes, consequenses and study approaches.

22 March, 2018, 18.00. Per Milberg, Linköpings universitet. A century old grassland legacy revealed in clearcuts.

5 oktober, 2017, 18.00. Honor Prentice, Lund University. Genes & species, ecology & adaptation, history & landscape: 33 years of biodiversity research on Öland.

30 March, 2017, 18.00. Sebastian Sundberg, Artdatabanken, SLU. ArtDatabanken [Swedish Species Information Centre], a national hub for nature conservation and species knowledge.

8 November, 2016, 18.00. Inger Alsos Greve, Tromsø University, Norge. Postglacial plant colonization of Northwest Europe.

17 March, 2016. 18.00. At the annual meeting the future of the society and in particular the management of the Lundman funds was discussed.

26 November, 2015. 18.00. Anders Granström, SLU, Umeå. The Västmanland fire 2014. Worst Swedish case in 100+ years, but what are the ecological lessons to be learnt here?

16 April, 2015, 18.30. Per Toräng, Plant Ecology and Evolution, Uppsala University. Växters anpassningar i alpina miljöer - exempel från den fleråriga örten fjälltrav.

26 November, 2014, 18.30. Ingvar Backéus, Plant Ecology and Evolution, Uppsala University. St. Helena – paradise lost?

12 March, 2014, 18.30. Carl-Adam Hæggström, Helsingfors University (previously director of the Nåtö biological Station station, Åland). Löväng och skottskog, exempel på ett hållbart utnyttjande av naturen.

20 November, 2013, 18.30. José María Fernández-Palacios, La Laguna-University, Teneriffa. Island biogeography: from equilibrium to disequilibrium theories.

13 March, 2013, 18.30. Magne Friberg, Plant Ecology and Evolution, Uppsala University.B lomdoft i en geografisk mosaik av växt-insektinteraktioner.

29 March, 2012, 18.30. Jon Ågren, Plant Ecology and Evolution, Uppsala University. Växters anpassning till den omgivande miljön: ekologiska och genetiska mekanismer.

1 december, 2011, 18.30. Jerry Skoglund, SLU. Tanzanisk vegetation – En exkursion med Svenska Växtgeografiska Sällskapet.

1 december, 2011, 13.00. John Bishop, Washington State University, Vancouver. The role of insect herbivores and nutrient stoichiometry in volcanic primary succession - A paradox of enrichment?

31 March, 2011, 18.30. Laura Parducci, Plant Ecology and Evolution, Uppsala University. Norway spruce migration in Scandinavia.

18 November, 2010, 18.30. Sophie Karrenberg, Plant Ecology and Evolution, Uppsala University. Habitat adaptation.

24 March, 2010, 18.30. Kjell Bolmgren, Svenska fenologinätverket (SWE-NPN). I kontakt med ekologins rötter - fenologiska mönster, kraftig dynamik och förhoppningen att göra förutsägelser.

12 November, 2009, 18.30. Kristoffer Hylander, Botaniska institutionen, Stockholms universitet. Kaffe - en nyckelart för biologisk mångfald i västra Etiopien.

24 March, 2009, 18.30. Urban Emanuelsson, Centrum för biologisk mångfald (CBM). Utmarker i Europa och hur människan påverkat dem under 1000 år.

13 November, 2008, 18.30. Per Linder, Fastighetsverket, Umeå. Hur sköter staten sina fjällskogar och kungsgårdar?

13 March 2008, 18.30. Jan Bakker, Groningen, Nederländerna. Foraging, breeding and migrating along the East-Atlantic Flyway.

13 december 2007, 18.30. Martin Lascoux, Plant Ecology and Evolution, Uppsala University. Past demography of forest trees: what can we learn from nuclear DNA sequences that we do not already know?

15 March 2007, 18.30. Francesco Spada, Plant Ecology and Evolution, Uppsala University. Vegetation i centrala Italien.

23 November 2006. Lars Östlund, Skoglig vegetationsekologi, SLU, Umeå. Kulturpåverkade urskogar i norra Sverige – nya tolkningar av ekologi och arkeologi i gamla tallskogar.

16 March 2005. Regina Lindborg, Stockholms University. Hur kan vi bevara artrikedomen i naturbetesmarkerna – effekter av historisk och nutida markanvändning.