logo

Swedish Phytogeographical Society

logo

Välkommen till Svenska Växtgeografiska Sällskapet

Det Svenska Växtgeografiska Sällskapet främjar och sprider forskning och information inom och utom Sverige om växtekologi med tyngdpunkt på växtgeografi. Vi gör detta genom att utdela stipendier, publicera vetenskapliga böcker och anordna seminarier och exkursioner.


Sällskapet grundades 1921 under namnet Svenska Växtsociologiska Sällskapet men rekonstruerades under sitt nuvarande namn 1929. Ända från början har vi haft vår bas vid Uppsala universitets växtbiologiska institution, som i dag är avdelningen för växtekologi och evolution vid Evolutionsbiologiskt centrum. Sällskapet välkomnar emellertid medlemmar från hela Sverige och andra länder.


Som medlem kan du

– Efter ansökan få stipendium för att finansiera din forskning inom botanik eller antropologi.
– Delta i våra botaniska exkursioner till nedsatt pris.

Som medlem får du alltid information om vår verksamhet.


Medlemskapet är gratis

För att bli medlem i sällskapet behöver du fylla i detta formulär.

En förteckning över våra böcker finns här.

Mer information finns på engelska.